Distinction

distinction.jpg

A photojournalist’s job is not just following events, but certainly to tell of his times to the future: how life, art, customs and traditions are, what concerns, sorrows, or pleasures people have. Not everybody knows this, yet they know me. How? From my photographs. As a photographer but not as an art photographer, who is an artist, not me! Artists are Beethovens and Mozarts. For instance remember the Sirkeci incident, bomb went off where did I go? I went where it exploded. / Tabii ki, bir foto muhabirinin işlevi yalnızca olayların gidişini izlemek değil, devrinin yaşamını, sanatını, gelenek ve göreneklerini, insanların nelerle uğraştıklarını, sevinçlerini üzüntülerini gelecek çağlara aktarmaktır. Herkes o tarafı bilmez beni nereden tanır bilir misin? Fotoğraflarımdan tanır. Çünkü öyle fotoğraf sanatçısı, fotoğrafçı, ne sanatçısı be! Sanatçı dediğin Beethoven’dır, Mozart’tır. Mesela Sirkeci olayı, bomba patladı ben nereye gittim abi? Bombanın patladığı yere gittim.

Photo album created with Web Album Generator