Heritage

heritage.jpg

The main concern of the photographic cameras or literature or painting, all the art of this world is to convey the age it lives in, artist with paint, photographers with photographs, musicians with their songs. Transmitting all to the next generation. We will be ceding more solid material to history. / Gerek fotoğraf makineleri, gerek edebiyat, gerek resim bütün dünyadaki sanatların esas vazifesi yaşadığı devri ressamlar resimle, fotoğrafçılar fotoğrafla, müzisyenler o zaman şarkılarıyla geçerler. Bir ileriki nesile sanatla geçiliyor. Tarihe daha sağlam materyal bırakmış olacağız.

Photo album created with Web Album Generator