Visual Historian

visualhistorian.jpg

Art is something important, but the history of humanity is more important, and that is what press photographers record. We are the eyes of the world. We see on behalf of other people. We collect the visual history of today's earth. To me, visual history is more important than art. The function of photography is to leave documentation for coming centuries. / Sanat önemli bir şey, ama foto muhabirlerinin kayıt altına aldığı insanlık tarihi daha önemlidir. Biz aslında dünyanın gözleriyiz ve insanların adına görürüz. Biz bugünün dünyasının görsel tarihi topluyoruz. Bana göre, görsel tarih sanattan daha önemlidir. Fotoğrafın en önemli işlevi gelecek asırlara belge bırakmaktır.

Photo album created with Web Album Generator