Child Labour

childlabour.jpg

Children provided labour in the informal urban economy, for seasonal agricultural work and as domestics. 1.6 million children between the ages of 6 and 17 years of age were economically active./ Kayıt dışı kent ekonomisinde, mevsimlik tarım işçiliğinde ve ev işlerinde çocuk işçiliği olgusu aşikar olup 6 ila 17 yaş arasındaki 1,6 milyon çocuğun ekonomik olarak aktif olduğu saptanmıştır. (unicef) / ANKARA / B&W Print - Siyah Beyaz Baskı (1988)

Photo album created with Web Album Generator